Cele cinci elemente şi atributele lor

Cele cinci elemente de bază există în toată materia.

Vom încerca întâi să înţelegem lumea neanimată şi apoi o vom lega de lumea animată prin teoria doshică. Scopul acestei abordări este să creeze o punte între un model al fizicii şi un model al fiziologiei prin gunas (atribute universale) şi karmas (acţiuni).

Rishii au perceput că la începutul lumii a existat într-o nemanifestată stare de conştienţă, avyakta – adică nemanifest. Din aceasă stare vibraţiile subtile cosmice, sunetul fără sunet (Aum) s-au manifestat. Din vibraţia subtilă a lui Aum vine Eterul sau elementul Spaţiu. Acest element eteric a început atunci să se mişte şi prin mişcările sale subtile a creat elementul Aer, care este Eterul în acţiune. Mişcarea Aerului produce frecare şi prin frecare a fost generată căldura. Particule din această căldură s-au combinat ca să formeze lumina intensă şi din această lumină a apărut elementul Foc. Astfel, Eterul a produs Aerul şi a fost Aerul cel care s-a manifestat mai departe în Foc. Căldura Focului a dizolvat şi a lichefiat elemente eteriale sigure, formând Apa care apoi s-a solidificat ca să formeze moleculele Pământului. În acest fel Eterul s-a manifestat în cele patru elemente de Aer, Foc, Apă şi Pământ.

Din Pământ au fost create toate corpurile fizice pentru fiinţele vii organice, incluzând ambele regnuri ale plantelor şi animalelor. Pământul a fost de asemenea originea tuturor substanţelor anorganice care cuprind regnul mineral. Astfel, din pântecul celor cinci elemente s-a născut toată materia.

Cele cinci elemente de bază există în toată materia. Apa furnizează exemplul clasic: starea solidă a apei, gheaţa, este o manifestare a principiului Pământ. Căldura latentă (Focul) lichefiază gheaţa, revelând principiul Apă. Eventual apa se transformă în aburi, exprimând principiul Aer. Aburii dispar în Eter sau Spaţiu. Astfel cele cinci elemente de bază – Eter, Aer, Foc, Apă şi Pământ – sunt toate prezente într-o singură substanţă. Toate cinci au provenit din energia dinăuntrul Conştiinţei Cosmice şi toate cinci sunt prezente în toată materia din univers. Astfel, energia şi materia sunt una.

Omul este un microcosmos al universului şi, de aceea, cele cinci elemente de bază prezente în toată materia de asemenea există în fiecare individ.

Eterul

În corpul uman, multe spaţii au aspectul elementului Eter sau Spaţiu. Spaţiile din gură, nas, tractul gastrointestinal, tractul respiratoriu, abdomen, torace, capilare şi ţesuturi sunt toate exemple ale Spaţiului.

Aerul

Aerul este elementul de mişcare. Toate mişcările implică Aerul ca element, pentru că el mişcă singur totul. Oricând există mişcare, înseamnă că Aerul este prezent. Natura elementelor însele determină natura fiziologiei. Înăuntrul corpului uman, Aerul este prezent în pulsaţiile inimii şi în expansiunea şi contractarea plămânilor. Sub microscop, chiar şi o singură celulă poate fi văzută că mişcă. Ca răspuns la un stimul este şi mişcarea impulsurilor nervilor aferenţi şi eferenţi, care sunt respectiv mişcări senzoriale şi motoare. Mişcările sistemului nervos sunt de asemenea guvernate de principiul Aer prezent în corp.

Focul

Al treilea element este Focul. Sursa Focului şi luminii în sistemul solar este soarele. În corpul uman, sursa Focului este metabolismul. Focul lucrează în sistemul digestiv la fel ca în materia cenuşie a creierului, unde Focul se manifestă ca inteligenţă. Focul de asemenea activează retina ca să perceapă lumina. De aceea, temperatura corpului, digestia, procesele de gândire şi vedere sunt toate funcţionări ale Focului trupesc. Toate sistemele metabolice şi enzimatice sunt controlate de acst element.

Apa

Apa, al patrulea element, se manifestă în corp ca secreţie a sucurilor digestive, în mucoasa membranelor şi în plasmă şi citoplasmă. Apa este vitală pentru funcţionarea tuturor sistemelor corpului. De exemplu, deshidratarea rezultată de la diaree şi vomă trebuie tratată imediat pentru a proteja viaţa pacientului.

Pământul

Pământul, al cincilea element, este de asemenea prezent în microcosmosul fiinţei umane. Viaţa este posibilă pe această planetă pentru că Pământul deţine toate substanţele vii şi ne-vii pe suprafaţa sa solidă. În corp, toate structurile solide sunt derivate din Pământ.