Dosha

Cele trei doshas ce ne definesc sunt vāta, pitta si kapha.

Dosha, literal, înseamnă vină, impuritate sau greşeală. Totuşi, această definiţie nu este adecvată în acest context. Dosha este un cuvânt specific utilizat de Charaka, Sushruta şi Vāgbhata. Dosha este organizare. Cât timp dosha sunt normale în calitate şi cantitate, ele menţin o psihofiziologie armonioasă. În momentul în care se dezechilibrează, ele corup sau poluează sau viciază dhātus (ţesuturile corporale) şi atunci ele devin dosha (aici însemnând impuritate). Totuşi, dosha este acel lucru ce devine viciat şi apoi afectează ţesuturile corporale, ducând spre boală. Dar la modul sănătos, dosha înseamnă trei principii care guvernează răspunsul psihofiziologic şi schimbările patologice. Dosha - vāta, pitta şi kapha – leagă cele cinci elemente în trupul viu. Conceptul de suport este o funcţie naturală a acestor principii ale fiziologiei pe care le numim vāta, pitta, kapha. Ele sunt agenţi ai ADN-ului care formează schiţa fiziologiei. Ele sunt complexe de energie; aceste complexe sunt cunoscute prin atributele lor, sau gunas.

Energia este necesară să creeze mişcare şi astfel fluidele şi nutrienţii ajung în celule, permiţând corpului să funcţioneze. Energia este de asemenea necesară ca să metabolizeze nutrienţii în celule şi este utilizată ca să lubrifieze şi să menţină structura celulară. Vāta este energia mişcării, pitta este energia transformării, digestiei sau metabolismului, iar kapha, energia lubrifierii şi structurii.

În Āyurveda corpul, mintea şi conştiinţa lucrează împreună pentru menţinerea echilibrului. Ele sunt văzute simplu ca diferite faţete ale unei fiinţe. A învăţa cum să echilibrezi corpul, mintea şi conştiinţa necesită o înţelegere a modului în care vāta, pitta şi kapha lucrează împreună. Conform cu filosofia Āyurveda, întregul cosmos este o interacţiune a energiilor celor cinci elemente de bază – Eter, Aer, Foc, Apă şi Pământ. Vāta, pitta şi kapha sunt combinaţii ale celor cinci elemente care se manifestă ca tipar în toată creaţia.