Atribute (calități)

Gunas şi efectele lor asupra Doshas

Charaka, marele medic Āyurvedic din timpuri străvechi, a găsit că toate substanţele organice şi anorganice, la fel ca şi toate gândurile şi acţiunile au atribute definite. Aceste atribute conţin energie potenţială şi exprimă natura statică a substanţei, în timp ce acţiunea exprimă energie cinetică. Atributele şi acţiunile sunt îndeaproape relaţionate întrucât energia potenţială a atributelor în final devine acţiune, sau energie cinetică, eliberată când substanţa suferă transformări chimice cum ar fi arderea sau digestia. Conform Āyurveda există douăzeci de atribute de bază.

Charaka a clasificat aceste atribute în 10 perechi opuse (de exemplu, rapid şi încet sau greoi, uscat şi uleios, lichid şi dens). Aceste forţe opuse funcţionează împreună. Fundamental, universul este manifestarea celor două energii opuse, masculină şi feminină. De fapt este posibil să înţelegem universul în totalitatea sa în ceea ce priveşte interacţiunile atributelor opuse de bază. Aceste perechi ale opuşilor trebuie înţelese ca având relaţii relative – relative la subiect, relative la individ şi de asemenea relative la normalitatea standard. Nimic nu este absolut.

Prin sine, amarul este greţos. Supra-consumul de gust amar poate să epuizeze oricare din dhātus şi poate induce ameţeală şi inconştienţă. Uscăciunea şi asprimea extreme, emacierea şi oboseala sunt adesea rezultatul mâncatului excesiv de gust amar. Gustul amar este antibacterian şi antiviral. De aceea majoritatea antibioticelor sunt amare. Supra-consumul de gust amar poate reduce măduva osoasă şi conduce la osteoporoză. Anumite antibiotice, cum sunt cloramfenicolul şi tetraciclina sunt amare şi pot crea tulburări ale sângelui şi deprimarea măduvei osoase. Gustul amar inhibă energia sexuală. Amarul omoară viermii; spermatozoidul este un micro-vierme, deci o cantitate excesivă de gust amar inhibă producţia de spermatozoizi. Cu moderaţie, gustul amar poate promova celibatul şi aversiunea faţă de ataşamentele lumeşti. Acesta poate fi motivul că mulţi yoghini din India iau suc amar de neem pentru austeritate şi celibat.

Vāta, pitta şi kapha fiecare au propriile lor atribute, în fapt fiecare din aceşti termeni este cu adevărat numai un nume pentru o grupare a atributelor. Vāta reprezintă colecţia calităţilor de uscat, uşor, rece, aspru, subtil, mobil şi clar. Pitta, în mod similar, este alcătuit din calităţi de fierbinte, rapid, uşor, lichid, mobil, şi puţin uleios. Kapha include atribute de greu, încet sau greoi, rece, uleios, lichid, murdar sau neted, dens, moale, static şi vâscos sau noros.

În Āyurveda există o lege care stabileşte că plăcerea sporeşte plăcerea. Când calităţi similare vin împreună, expresia lor cantitativă creşte. De exemplu, anotimpul vara are atribute similare cu acelea ale pitta – fierbine, lichid, uşor, mobil şi pătrunzător. De aceea, vara, pitta va fi crescută în corp. Vāta este uşor, subtil, uscat, mobil, aspru şi rece. Astfel, în anotimpul toamna, care de asemenea expune aceste atribute, vāta va avea tendinţa să fie crescută în constituţia umană. Kapha este lichid, greu, rece, vâscos şi noros. În anotimpul iarna când aceste caracteristici predomină în mediul înconjurător extern, kapha internă are tendinţa să fie crescută.

Conceptul care guvernează farmacologia Āyurvedică, terapeutica şi prepararea hranei sunt bazate pe 20 de atribute. Printr-o înţelegere şi aplicare a acţiunii atributelor, echilibrul lui tridosha poate fi menţinut. Vom lua în considerare fiecare din aceste atribute şi efectele lor asupra tridosha.

Guru (Greu)

Calitatea „greu” creşte kapha şi descreşte vāta şi pitta. Guru promovează creşterea în corp. Carnea, brânza, iaurtul şi zahărul sunt grele. Mâncarea alimentelor grele poate cauza creştere în greutate. Somnul este de asemenea greu şi dormitul pentru 10 ore lasă unei persoane un sentiment greu de-a lungul zilei. Mâncatul şi să nu facem multă activitate fizică este greu. Într-o anumită măsură, noi avem nevoie de calitatea grea pentru alimentaţie, împământare, centrare şi stabilitate. Totuşi, prea mult din această calitate încetineşte digestia şi metabolismul şi creează lene.

Laghu (Uşor)

Calitatea „uşor” creşte vāta şi pitta şi descreşte kapha. Opusul lui greu este laghu. Această calitate face corpul vioi şi atent. Dar prea mult din această calitate creează spaţialitate, neîmpământare şi instabilitate. Creează insecuritate, teamă şi anxietate.

Manda (Încet/Greoi)

Calitatea „încet” creşte kapha şi descreşte vāta şi pitta. Manda creează inerţie, acţiuni încete, relaxare şi lene, la fel ca şi calm, linişte şi tăcere. Alimentele bogate şi grase induc această calitate.

Tīkshna (Rapid)

Calitatea „rapid” creşte vāta şi pitta şi descreşte kapha. Opusul lui manda este tīkshna. Calităţile rapide sunt prezente în piperul cayenne şi alte alimente condimentate. Focul este fierbinte şi rapid. Această calitate îmbunătăţeşte învăţarea, concentrarea, înţelegerea, aprecierea şi cuprinderea. În exces poate crea ulcere.

Shīta (Rece)

Calitatea „rece” creşte vāta şi kapha şi descreşte pitta. Shīta creează răceală, amorţeală, inconştienţă, contracţie, stagnare, teamă şi insensibilitae în corp. Răceala promovează acumularea de mucus, asfel creşterea lui kapha. Calitatea rece răceşte pitta, încetineşte digestia şi reduce imunitatea. Expunerea la vreme rece reduce rezistenţa naturală a gâtului şi poate ajuta la promovarea unei dureri în gât, dacă focul vostru interior, sau agni, nu este suficient de puternic să dea protecţie.

Ushna (Fierbinte)

Calitatea „fierbinte” creşte pitta şi descreşte vāta şi kapha. Opusul lui rece este ushna. Calitatea fierbinte stimulează focul gastric, îmbunătăţeşte circulaţia, digestia, absorbţia şi asimilaţia. Lichefiază kapha, cum focul topeşte ceara, şi calmează vāta, pentru că vāta este rece. Calitatea fierbinte promovează curăţirea. Dacă mâncaţi curry fierbinte, sinusurile voastre încep să meargă, deoarece căldura lichefiază kapha şi o îndepărtează din sistem. Chilli verde şi piperul cayenne sunt fierbinţi. Fierbinte cauzează creşterea pitta întrucât pitta este fierbinte, poate face o persoană iritabilă şi furioasă..

Snigdha (Uleios şi unsuros)

Calitatea „uleios” creşte pitta şi kapha şi descreşte vāta. Snighda aduce relaxare. Creează netezime, umiditate, lubrifiere şi vigoare. Promovează compasiunea. Iubirea este uleioasă, lichidă şi hrănitoare pentru că are calitatea lui snighda.

Rūksha (Uscat)

Calitatea „uscat” creşte vāta şi descreşte pitta şi kapha. Opusul lui snigdha este rūksha. Creează deshidratare şi face scaunul tare şi uscat, cauzând constipaţie. Rūksha stimulează focul, pentru că focul este uscat. Aceată calitate creează înecare, construcţie, spasm şi durere. Vremea uscată cauzează agravarea lui vāta sub piele, făcând pielea să devină uscată, aspră şi crăpată. Teama, nervozitatea şi singurătatea sunt uscate. Rūksha creează izolare, separare şi respingere. Când o persoană este singuratică, calitatea uscat este agravată.

Shlakshna (Murdar/Neted)

Calitatea „neted” creşte pitta şi kapha şi descreşte vāta. Brânza şi uleiurile cresc pitta, avocado şi untul clarificat (ghee) cresc kapha. Această calitate lubrifiază şi face corpul flexibil. Shlakshna previne osteoporoza şi schimbările artritice.

Khāra (Aspru)

Calitatea aspru creşte vāta şi descreşte pitta şi kapha. Opusul lui neted este khāra. Khāra creşte uscăciunea, absorbţia şi constipaţia. Toate vegetalele crude sunt aspre şi provoacă vāta. Calitatea aspru este de asemenea prezentă în fasolea garbanzo, fasolea adzuki, fasolea neagră şi în fasolea pinto. Chiar şi după ce a fost gătită, este încă aspră, astringentă, produce gaze şi creşte vāta.

Sandra (Dens)

Calitatea dens creşte kapha şi descreşte vāta şi pitta. Carnea şi brânza sunt dense. Sandra creşte soliditatea corpului şi face o persoană mai împământată. Când vāta este provocată, oamenii pot râvni la carne, care aduce un sentiment de stabilitate. Sandra promovează soliditate, densitate şi putere. Fermitatea şi soliditatea ţesutului muscular sănătos este kapha. Calitatea dens globală este kapha crescândă.

Drava (Lichid)

Calitattea „lichid” creşte pitta şi kapha şi descreşte vāta. Opusul lui dens este lichid. Totuşi, cuvântul lichid nu dă semnificaţia totală. Sandra înseamnă dens, foarte concentrat şi drava înseamnă mai puţin concentrat, diluat. De exemplu, apa este drava, lichid, diluat. Dar dacă continui să adaugi sare în apă, vine etapa când sarea se opreşte să se mai dizolve. Această apă sărată este foarte concentrată şi densă. Kapha are această calitate de dens,lichid şi sărat. Drava dizolvă şi lichefiază. Calitatea lichid promovează salivaţia, compasiunea şi coezivitatea. Admisia excesivă a apei va cauza retenţia apei şi creşte kapha.

Mrudu (Moale)

Calitatea „moale” creşte pitta şi kapha şi descreşte vāta. Mrudu creează moliciune, delicateţe, relaxare, tandreţe, iubire şi grijă. Provoacă mucus şi creşte kapha în sistem. Calitatea moale calmează vāta pentru că vāta este aspră. Iubirea este moale în timp ce mânia este fierbinte, ascuţită şi pătrunzătoare; teama este uscată şi aspră. Dormind pe un pat moale de apă se creşte kapha.

Kathina (Tare)

Calitatea „tare” creşte vāta şi descreşte pitta. Kapha mai creşte și în fazele târzii ale bolii, cum ar fi atunci când o tumoare s-a format. Opusul lui mrudu este kathina. Kathina creşte duritatea, puterea, rigiditatea, egoismul, nesimţirea şi insensibilitatea în minte. În pneumonie, plămânii devin tari. Dormind pe un pat tare se creşte vāta. Bătăturile pe mâini sau picioare sunt kathina.

Sthira (Static)

Calitatea „static” creşte kapha şi descreşte vāta şi pitta. Sthira promovează stabilitatea şi suportul. Stând în linişte se induce calitatea static şi aduce stabilitate şi vindecare.

Chala (Mobil)

Calitatea „mobil” creşte vāta şi pitta şi descreşte kapha. Chala este opusul lui sthira. Chala promoveză mişcarea, tremoratul şi neliniştea. Gândurile noastre, sentimente şi emoţii sunt mobile. Insecuritatea şi tremoratul vin de la calitatea mobil. Calitatea mobil creşte vāta în sistem, în timp ce calitatea static aduce împământarea. Jogging-ul, săritul şi activităţile fizice sunt exemple de chala.

Sūkshma (Subtil)

Calitatea „subtil” creşte vāta şi pitta şi descreşte kapha. Multe droguri şi ierburi sunt sūkshma, subtile. De exemplu, marijuana creşte vāta şi pitta şi face o persoană aeriană. Alcoolul şi aspirina sunt de asemenea subtile şi în mod special cresc pitta.

Sthūla (Brut)

Calitatea „brut” creşte kapha şi descreşte vāta şi pitta. Sthūla cauzează obstrucţie şi obezitate. Carnea şi brânza sunt brute şi cresc kapha. Opusul lui sūkshma este sthūla.

Vishada (Clar)

Calitatea „clar" creşte vāta şi pitta şi descreşte kapha. Vishada împacă dar creează izolare şi diversiune. Opusul lui āvila este vishada. Un exces de calitatea clar se poate manifesta din prea multă curăţire, cum ar fi clisme excesive sau purgative. Prea multă curăţire creşte vāta şi pitta.

Picchila/āvila (Noros)

Calitatea „noros” creşte kapha şi descreşte vāta şi pitta. Picchila cauzează coeziunea în corp şi minte. În excces, poate cauza ataşament ceea ce este un semn de kapha înaltă. Această a douăzecea guna este uneori numită āvila (noros) (Calităţile celor 20 de gunas sunt descrise în mai multe feluri. „Picchila” este un termen utilizat de unii autori, iar „āvila” este utilizat de alţii). Calitatea noros creşte kapha şi descreşte vāta şi pitta. Āvila cauzează lipsă ambelor claritate şi percepţie. Toate produsele lactate sunt āvila şi cresc kapha.