Agni şi cele Cinci Elemente

Agni si cele 5 elemente

Toate substanţele organice şi anorganice sunt derivate din cele cinci elemente de bază. Eterul este spaţiu, energie nucleară, prima expresie a conştiinţei. Aerul, energie electrică, este principiul mişcării şi guvernează toate mişcările senzoriale şi motoare. Apa este un solvent chimic universal şi în corpul uman este prezentă în plasmă, citoplasmă, fluid cerebrospinal, umoare vitroasă, secreţii glandulare, salivă, secreţii pleurale, secreţii mucoase gastrice şi în sudoare şi urină. Pământul este reprezentat de minerale şi structurile tari din corp.

Agni este elementul Foc, care este energie radiantă şi se manifestă ca temperatura corpului, enzime digestive, aminoacizi şi toate activităţile metabolice. Agni în acest sistem solar îşi are rădăcinile în căldura luminoasă, radiantă ce vine de la soare, dar există de asemenea căldura adormită, în stare latentă în planetă. Acest foc în pământ este numit vaishvānala. Există de asemenea foc în apă numit vadavanala. (Anala, folosit aici ca sufix, înseamnă agni). Focul din pântecul pământului vine în timpul erupţiilor vulcanice. Există un foc potenţial în lemn, în ocean şi în atmosferă. Există de asemenea foc în corpul uman. Acest foc este centrat în stomac şi este numit jāthara agni (focul gastric).